Szervezetfejlesztés, intézményi kapcsolatok

Előtérbe helyeztük az egymástól tanulást, a horizontális tanulási folyamatokat. Belső továbbképzéseket szerveztünk, melynek során nagy hangsúlyt fektettünk a projektpedagógia módszertanának megismertetésére. A szakmai képzéseknek, továbbképzéseknek kiemelt szerepet szánunk a módszertani kultúra fejlesztése, az önfejlesztés, valamint az óvodai élet tevékenységeinek színesebbé tétele szempontjából. Az intézmények összevonása egy intézményként való gondolkodást kíván az intézmények dolgozóitól. Ennek szellemében a folyamatos fejlesztés irányait dolgozzuk ki, melynek szakmai hátterét biztosítja a felkészült, innovatív, támogató nevelő közösség. A nevelési célok megvalósulását és az óvoda működését, fejlesztését elősegítő alkalmankénti, belső továbbképzések szervezése a nevelési évek tervezett programja.

Intézményi szintű nevelőtestületi továbbképzések: 

„Környezetkultúra az óvodában” 2014. 12. 13. Előadók: Fehér Anna és Sebők Éva.

Konferenciáink:

„Tehetséggondozás az óvodai gyakorlatban” 2013. 10. 28. Előadó: Nagy Edina. A program a NTP-OTM-MPA- 12-060 pályázati finanszírozásból valósult meg.

„Változnak a gyermekek, Változunk mi is?” 2015. 01. 29. Előadó Dr. Gőbel Orsolya pszichológus.

Külső kapcsolataink:

- Kistérségi intézményekkel (óvodákkal, iskolákkal)

- MME

- Magyarlukafai Kaptár Egyesület

- Nagypalli Hagyományőrző Egyesület

- Czékmány Vera keramikus

- Mecsek Erdő Zrt.

- KOKOSZ

- Jó gyakorlatot átvevő intézmények:

- Kutas Lábod MKI Pöttömpark Napköziotthonos Óvoda Nagykorpád 2010.

- Janikovszky Éva ÁMK Óvoda és Bölcsőde Kozármisleny 2010.

- Ormánsági Apró falva Óvoda Kémes Községi Önkormányzat 2013.

- Balástyai Általános Művelődési Központ 2013.

- Pellérdi ÁMK Gyódi Óvoda és Művelődési Ház 2014.

- Görcsönyi Óvoda 2014.

- Szavai Óvoda 2014.

- Szalántai Óvoda 2014.

Nevelőtestületünk pedagógiai, szervezeti kultúráját hivatástudat, szakmai elkötelezettség, partnerközpontúság, nyitott nevelési-oktatási környezet, innovatív szellem, aktív együttműködés, alkotó team-munka jellemzi. Ebben példát mutat vezetőnk elhivatottsága, rátermettsége, szakmai felkészültsége, kifinomultsága, intézményi menedzsment képessége. Intézményünk kiépített partnerkapcsolati – a szülőkkel, pedagógiai szakszolgálattal, a civil szervezetekkel, a helyi társadalommal – működőképesek, építő jellegűek.

Belső önértékelési rendszerünkből következően – a munkatársi igényeknek is megfelelően – a végzett munka ellenőrzésének, értékelésének a napi gyakorlata biztosított. Széles információs bázison alapuló objektív ösztönzési, ellenőrzési és értékelési rendszer bevezetésével biztosított óvodánkban a személyi erőforrások fejlesztése.