Bicsérdi Tagóvoda

Fenntartónk a Szentlőrinci Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás.

Bicsérden egy óvoda működik, amely Boda, Zók és Bicsérd települések társulásában látja el az óvodai nevelést. 2 vegyes életszervezésű csoporttal működünk. Az óvoda szervesen illeszkedik a falvak kulturális életébe. A falusi rendezvények állandó szereplői az óvodába járó gyermekek. A rendezvények többsége nyitott a községek lakossága számára.  

Óvodánkban a gyermekek mindenek felett álló érdekét hangsúlyozzuk és helyezzük előtérbe. Legfőbb törekvésünk, hogy a 3-6 éves életszakaszukat szeretetteljes gondoskodás keretében, kiegyensúlyozottan, biztonságban éljék meg. Ehhez minden feltételt biztosítunk.

Intézményünkben a család és óvoda együttműködését a szülőkkel való jó kapcsolat segíti. A közös programok (Márton-napi felvonulás, Adventi készülődés és kézműves vásár, Húsvéti kézműves délután, Gyereknap a családdal), az együttes készülődés, az egymásra való odafigyelés, a közösségi élmény együttes átélése erősítik az emberi kapcsolatokat, így megszilárdítják a család és óvoda együttműködését is.

Büszkék vagyunk rá, hogy már harmadik alkalommal nyertük el a Zöld óvoda címet. A Zöld Óvoda cím erkölcsi elismerése annak, amit a nevelőtestület tesz a fenntartható fejlődés megvalósulásáért. Célunk a Zöld Óvoda cím folyamatosságának biztosítása valamint az Örökös Zöld Óvoda cím elnyerése, amelyre a már három zöld óvodai címmel rendelkező intézmények pályázhatnak.

Az Alapprogrammal összhangban, intézményünk pedagógiai programjában az egészséges életmódra nevelés, a környezettudatos magatartásformálás és az értékmegóvás, mindig hangsúlyos szerepet kap. Figyelünk arra, hogy a környezeti nevelés, a gondozás, a munka és más tevékenységek során a gyermek életre való felkészítése, a fenntarthatóság jegyében történjen.

Óvodánk multifunkciónális termének adottságait kihasználva a 2022/2023-as nevelési évtől többek között a Mozgáskotta módszert is alkalmazzuk, mely  a gyermekközpontú módszertani kutatások legújabb eredményeként olyan tervszerű és hatékony eszközt kínál, amely a kisgyermekkor testi és pszichológiai sajátosságaihoz alkalmazkodva játékosan fejleszti a gyermekek testi és kognitív viselkedéses funkcióit.

Az önkormányzatok támogatásával a Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola egyik néptáncpedagógusa heti rendszerességgel tart ingyenes néptánc foglalkozásokat óvodánkban.  Gyermekeink már nagycsoportos korban ismerkedhetnek az akrobatikus Pom pon-nal, melyet a helyi iskolában megtartott edzések biztosítanak. Úszni járunk az 5 évet betöltött gyermekekkel a Pécsi Hullámfürdőbe a falubuszokkal. Pécs közelségét kihasználva teremtjük meg gyermekeink számára a minél szélesebb körű tapasztalatszerzés lehetőségét.

Óvodánk szoros kapcsolatot ápol a Bicsérdi Általános Iskolával. 2023. januárjától a nagycsoportos korú gyermekeink számára, az óvoda-iskola átmenet megsegítését elősegítő programot vezetünk be (iskolával közösen), mely a gyermekeinknek teszi gördülékenyebbé az intézményátlépés nehézségeit.