Bemutatkozás

         

Intézményvezető: Molnár Judit

Óvodavezető-helyettes: Illésné Sebők Veronika

Óvodavezető-helyettes (Arany János u. 22. Telephely): Lakatos Cecília

Székhelyintézmény:

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 7940 Szentlőrinc, Liszt F. u. 2.

Telephely:

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 7940 Szentlőrinc, Arany János u. 22.

Tagóvodák:

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Bicsérdi Tagóvodája Bicsérd, Rózsa F. u. 29/a

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Bükkösdi Tagóvodája 7682 Bükkösd, Vörösmarty u. 3.

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szabadszentkirályi Tagóvodája 7951 Szabadszentkirály, Ady E. u. 37/a

      

Óvodai specialitásaink:

Az iskolára való felkészítés, az egészséges életmód kialakításának igénye.

Gyermekközpontúság érvényesítése.

Szoros szakmai együttműködés az intézmény és tagóvodák, telephelyek és általános iskolák között (óvoda-iskola átmenet támogatása).

Zöld óvoda.

Környezettudatos magatartásra és fenntarthatóságra nevelés. Környezetvédelem, természetvédelem.

Madárbarát óvoda.

Referencia intézmény (Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde - székhelyintézmény, Bükkösdi Tagóvoda).

Tehetséggondozás (tehetségműhely működtetése Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, Bükkösdi Tagóvoda).

Néphagyományok átörökítése (Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde - székhelyintézmény, Bicsérdi Tagóvoda).

Német kétnyelvű nemzetiségi nevelés (Bükkösdi Tagóvoda).

A Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde - székhelyintézmény 2019. március 23. óta Kiváló Akkreditált Tehetségpont.

2017-től az intézmény egésze bázisintézményi feladatokat lát el.

       

Alapvető törekvésünk az egészséges életmód alakítása, a gyermekek testi fejlődésének segítése, a rendszeres mozgástevékenység biztosítása, amelyhez óvodánk feltételei adottak. Programunk a gyermekek természetes megnyilvánulásaira, egyéni és életkori sajátosságaira építve tudatosan átörökíti, közvetíti az örök emberi értéket. Ebben a folyamatban kiinduló pontnak tekintjük a természeti és társadalmi környezetből szerzett gyermeki tapasztalatokat. Pedagógiai Programunkban kiemelt feladatként jelenik meg a néphagyományok megismerése, ápolása, jeles napok ünnepei. Programunk hitvallása: meggyőződésünk, hogy az óvodáskorú gyermeknek joga van ahhoz, hogy a népi hagyományokat megismerje, ezekről pozitív élményeket szerezzen, és hiteles mintákat kapjon. Arra törekszünk, hogy a gyermekeknek minél több alkalmuk legyen az élményszerű megismerésre, alkotó részvételre, hogy az érzékelésen, észlelésen, érzelmi nevelésen keresztül jussanak el nemzeti értékeink és a néphagyományok megismeréséhez. Óvodánk hagyományos ünnepei, rendezvényei cselekvő, tevékeny részvételt biztosítanak, és maradandó élményt nyújtanak gyermekeink számára.

Elérhető Jó gyakorlataink a Néphagyományok tevékenységközpontú beépítése a vegyes és homogén életszervezésű csoportokban, valamint a Csuhécsodák lehetővé teszik a téma iránt érdeklődők számára a gyakorlati és dokumentációs megvalósítás megismerését.

Az intézményben Színes ujjak és Aprók tánca tehetségműhely működik.

Telephelyünkön kiemelt feladat a környezet védelmére és a természet szeretetére, a fenntarthatóság biztosítására való nevelés, a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos magatartás megalapozása.

Pályázataink:

NTP-OTM-MPA-12-060 pályázat. Tehetséggondozás népi örökségünk nyomában.

2014 szeptemberében intézményünk elnyerte a KOKOSZ tagságot.

2014 októberében Erdei Óvoda Svájci Magyar Együttműködési Program Égig érő tanterem SH/4/10 azonosító számú projekt.

2015. augusztus 24-én megtörtént intézményünk Referenciaintézményi minősítése. (A referenciaintézmény definíciója: Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt szolgáltatásiban publikálni, valamint átadni képes intézmény.)

A Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde - székhelyintézmény 2019. március 23. óta Kiváló Akkreditált Tehetségpont.

2017-től az intézmény egésze bázisintézményi feladatokat lát el.