Bemutatkozás

         

Intézményvezető: Molnár Judit

Óvodavezető-helyettes: Villányiné Kófiás Judit

Óvodavezető-helyettes (Arany János u. 22. Telephely): Lakatos Cecília

Székhelyintézmény:

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 7940 Szentlőrinc, Liszt F. u. 2.

Telephely:

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 7940 Szentlőrinc, Arany János u. 22.

Tagóvodák:

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Bicsérdi Tagóvodája Bicsérd, Rózsa F. u. 29/a

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Bükkösdi Tagóvodája 7682 Bükkösd, Vörösmarty u. 3.

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Királyegyházai Tagóvodája 7953 Királyegyháza, Petőfi u. 64.

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szabadszentkirályi Tagóvodája 7951 Szabadszentkirály, Ady E. u. 37/a

      

Óvodai specialitásaink:

Az iskolára való felkészítés, az egészséges életmód kialakításának igénye.

Gyermekközpontúság érvényesítése.

Szoros szakmai együttműködés az intézmény és tagóvodák, telephelyek és általános iskolák között (óvoda-iskola átmenet támogatása).

Zöld óvoda.

Környezetvédelem, természetvédelem.

Madárbarát óvoda.

Referencia intézmény (Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde - székhelyintézmény, Bükkösdi Tagóvoda).

Tehetséggondozás (tehetségműhely működtetése Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde - székhelyintézmény, Bükkösdi Tagóvoda).

Hagyományápolás (Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde - székhelyintézmény, Bicsérdi Tagóvoda).

Cigány kisebbségi etnikai program (Bükkösdi Tagóvoda, Királyegyházai Tagóvoda, Szabadszentkirályi Tagóvoda).

Német kétnyelvű kisebbségi nevelés (Bükkösdi Tagóvoda).

       

Alapvető törekvésünk az egészséges életmód alakítása, a gyermekek testi fejlődésének segítése, a rendszeres mozgástevékenység biztosítása, amelyhez óvodánk feltételei adottak. Programunk a gyermekek természetes megnyilvánulásaira, egyéni és életkori sajátosságaira építve tudatosan átörökíti, közvetíti az örök emberi értéket. Ebben a folyamatban kiinduló pontnak tekintjük a természeti és társadalmi környezetből szerzett gyermeki tapasztalatokat. Pedagógiai Programunkban kiemelt feladatként jelenik meg a néphagyományok megismerése, ápolása, jeles napok ünnepei. Programunk hitvallása: meggyőződésünk, hogy az óvodáskorú gyermeknek joga van ahhoz, hogy a népi hagyományokat megismerje, ezekről pozitív élményeket szerezzen, és hiteles mintákat kapjon. Arra törekszünk, hogy a gyermekeknek minél több alkalmuk legyen az élményszerű megismerésre, alkotó részvételre, hogy az érzékelésen, észlelésen, érzelmi nevelésen keresztül jussanak el nemzeti értékeink és a néphagyományok megismeréséhez. Óvodánk hagyományos ünnepei, rendezvényei cselekvő, tevékeny részvételt biztosítanak, és maradandó élményt nyújtanak gyermekeink számára.

Elérhető Jó gyakorlataink a Néphagyományok tevékenységközpontú beépítése a vegyes és homogén életszervezésű csoportokban, valamint a Csuhécsodák lehetővé teszik a téma iránt érdeklődők számára a gyakorlati és dokumentációs megvalósítás megismerését.

A székhelyintézményben Színes ujjak és Aprók tánca tehetségműhely működik.

Egy óvodai csoportszobában SOMADRIN gyógyító légtisztító klímaoldat párologtatása szolgálja a gyermekek légúti egészség megőrzését.

Telephelyünkön kiemelt feladat a környezet védelmére és a természet szeretetére nevelés, a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos magatartás megalapozása.

Pályázataink:

NTP-OTM-MPA-12-060 pályázat. Tehetséggondozás népi örökségünk nyomában.

2014 szeptemberében intézményünk elnyerte a KOKOSZ tagságot.

2014 októberében Erdei Óvoda Svájci Magyar Együttműködési Program Égig érő tanterem SH/4/10 azonosító számú projekt.

2015. augusztus 24-én megtörtént intézményünk Referenciaintézményi minősítése. (A referenciaintézmény definíciója: Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt szolgáltatásiban publikálni, valamint átadni képes intézmény.)

A Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Regisztrált Tehetségpont.